Våra kompetensområden

KBM Advokatbyrå kan hjälpa och stötta dig genom hela affärsprocessen. Tillsammans med oss kan du göra bättre affärer och smidigt styra undan från problem och frågeställningar som stjäl både tid och energi.

  Arbetsrätt

Arbetsrätten reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. I Sverige bygger arbetsrätten till stor del på kollektivavtal och är i ständig förändring i form av nya avtal mellan arbetsmarknadens parter. KBM Advokatbyrå är samarbetspartner med Arbetsrättsjouren Sverige AB, som ger rådgivning inom arbetsrätten, via en hemsida/blogg.
Läs mer »

  Kommersiella avtal

Avtalsrätten är grunden i civilrätten och därmed påverkar den stora delar av juridiken. Avtal innebär inbördes rättigheter och skyldigheter mellan parter. Även om muntliga avtal är lika gällande som skriftliga är det alltid säkrare och tryggare att ha avtalet – uppkomst, giltighet och tolkning – dokumenterat i skrift.
Läs mer »

  Företagsöverlåtelser

KBM Advokatbyrå biträder både svenska och utländska bolag vid alla former av företagsöverlåtelser. Det kan handla om förvärv, överlåtelser, due diligence eller omstruktureringar. Vi har ett omfattande nätverk, i Sverige och internationellt och kan därför arbeta också inom mycket snäva tidsramar.
Läs mer »

  Tvister

Allt kan hända i affärer och risken finns att du blir indragen i en långdragen och kostsam process. Vårt råd är att du tar juridisk hjälp så snabbt som möjligt för att försöka lösa tvisten innan den behöver gå till domstol. Skulle tvisten inte gå att lösa genom samförstånd har vi gedigen erfarenhet av domstolar och skiljedomsförfaranden.
Läs mer »

  Ekonomiska brottmål – White collar crimes

Ekonomiska brottmål avser vanligen frågor om brott i samband med näringsverksamhet och rymmer flera olika typer av brott som till exempel bokföringsbrott, bedrägerier, skattebrott, förskingring och oredlighet mot borgenärer. Vanligen uppdagas dessa brott genom utredningar på Skatteverket då de har en långtgående skyldighet att anmäla misstanke om brott till åklagaren. Läs mer »

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss och hjälper dig.

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Bolag

  Vilket område behöver du hjälp med?

  Ditt meddelande

  [gap height="10px"]