Arbetsrätt

Arbetsrätten reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. I Sverige bygger arbetsrätten till stor del på kollektivavtal och är i ständig förändring i form av nya avtal mellan arbetsmarknadens parter.

KBM Advokatbyrå är alltid uppdaterad i frågor som anställningsavtal, pensionsförmåner, uppsägningar, regler kring tjänstledighet, konkurrensförhållanden med mera. Vi hjälper dig med arbetsrättsliga frågor vid exempelvis företagsöverlåtelser och omorganisationer; frågor som kan få stora konsekvenser för dig som företagare.

KBM Advokatbyrå ger rådgivning inom hela det arbetsrättsliga området till både svenska och internationella företag. Det kan handla om upprättande av anställningsavtal, avtal som rör sekretess, pension eller bonus, skydd av företagshemligheter eller frågor som rör konkurrens och lojalitet.

KBM Advokatbyrå är samarbetspartner med Arbetsrättsjouren Sverige AB, som ger rådgivning inom arbetsrätten.

Ett anställningsavtal kan ingås både muntligen och skriftligen, det finns alltså inget formkrav. Som arbetsgivare ska man dock lämna en skriftlig anställningsbekräftelse till arbetstagaren inom en månad efter att anställningen påbörjades om anställningen ska vara längre än tre veckor. Vad bekräftelsen ska innehålla finns i 6 c § anställningsskyddslagen.

Som advokatbyrå rekommenderar vi att man ändå skriver ett anställningsavtal för att reglera både rättigheter och skyldigheter parterna emellan. Då undviker arbetsgivaren och arbetstagaren oklarheter och eventuella tvister om vad man kommit överens om.

Vi har hjälpt många arbetsgivare som hamnat i tvist med anställda. Vid dessa tillfällen har vi sett flera exempel på när anställningsavtal inte funnits eller att det som finns är väldigt bristfälligt. Därför uppmanar vi alla arbetsgivare att skriva ett ordentligt anställningsavtal från början och vill ni ha hjälp så finns vi här för er.

En uppsägning från arbetsgivaren måste vara sakligt grundad. Om det gäller en tillsvidareanställning så kan man säga upp en anställd på grund av personliga skäl eller på grund av arbetsbrist. Allt som har med den anställdes person att göra såsom misskötsel, olovlig frånvaro, arbetsvägran m.m. går under personliga skäl. Arbetsbrist är allt annat och kan vara faktiskt arbetsbrist, det kan t.ex. vara att bolaget vill ha en högre vinst genom att minska personalkostnaderna i verksamheten och det kan vara en omorganisation av verksamheten.

Vid tidsbegränsade anställningar har parterna oftast i anställningsavtalet kommit överens om vad som ska gälla. En uppsägningsklausul kan läggas in, annars så har dessa anställningar ett startdatum och ett slutdatum.

Processen när det gäller uppsägningar kräver en hel del kunskap och bör hanteras av någon som har denna kunskap. Inför vissa uppsägningar ska arbetsgivaren förhandla med facket och i andra ska man varsla facket. Man ska se över om det finns möjlighet till omplacering m.m. Om arbetsgivaren gör något steg felaktigt i uppsägningsprocessen kan detta bli kostsamt för arbetsgivaren.

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan också frivilligt komma fram till en överenskommelse om att anställningsförhållandet ska avslutas. En sådan överenskommelse bör upprättas av en erfaren person inom arbetsrätten.