Tvister

Allt kan hända i affärer och risken finns att du blir indragen i en långdragen och kostsam process. Vårt råd är att du tar juridisk hjälp så snabbt som möjligt för att försöka lösa tvisten innan den behöver gå till domstol. KBM Advokatbyrå försöker alltid se kreativa lösningar på svårlösta juridiska problem. Vi ser inga begränsningar och försöker alltid göra det bästa av en svår situation genom att lämna väl övervägda förslag till lösningar.

Skulle tvisten inte gå att lösa genom samförstånd har KBM Advokatbyrå gedigen erfarenhet av domstolar och skiljedomsförfaranden. På KBM Advokatbyrå finns medarbetare med erfarenhet som domare, som kan ge rådgivning hur en konflikt kan lösas – men också hur konflikter kan undvikas.

Det finns två olika typer av tvistemål, dels familjerättsliga tvister som kan röra vårdnad och umgänge med barn, dels allmänna tvister som t.ex. talan om skadestånd. Vi driver endast allmänna tvister där vi i huvudsak företräder bolag, men vi har även hjälpt privatpersoner att driva sin talan när något inte riktigt gått som det var tänkt.  

KBM försöker att hitta lösningar så tidigt som möjligt i en uppkommen tvist då dessa annars tenderar att bli både långa och kostsamma. Dessutom tar de flesta tvister otroligt mycket energi som man säkert skulle kunna lägga på något mycket bättre.

De flesta tvister som vi har arbetat med har oftast samma grundproblem – ingen tydlig dokumentation om vad parterna kommit överens om från början. Det finns lite kladdanteckningar här och där, något utkast på ett avtal osv. Det är därmed svårt att se vad parterna kommit överens om.

Vårt bästa råd för att undvika tvister är att se till att det finns avtal och skriftlig dokumentation längs med hela processen. Ska du ingå ett samarbete och det är mycket pengar involverade så skriv ett samarbetsavtal, ska du driva bolag med din bästa kompis så skriv ett kompanjonsavtal och ska du ha hjälp av någon hantverkare så skriv ett uppdragsavtal.